A- A A+

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu WCES

 

                       W przypadku projektu WCES zdecydowano się zlecić realizację 3 badań – obszarów działalności gospodarczej atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz dwóch badań związanych bezpośrednio z modelami Partnerów – badania potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grupy studentów i absolwentów w kontekście modelu inkubatora przedsiębiorczości społecznej, oraz badania potrzeb JST, przedsiębiorców oraz PES-ów w kontekście modelu partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu edukacyjnego.

 • „Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” – zrealizowane przez firmę Coffey International Development sp. z o.o. Celem badania było wyznaczenie obszarów działalności gospodarczej związanych z realizacją usług publicznych oraz działalnością na otwartym rynku, w których zasadne jest stymulowanie podejmowania działalności gospodarczej przez PES w woj. wielkopolskim. Zadaniem Wykonawcy była identyfikacja takich produktów bądź usług, w ramach wytwarzania/oferowania, których podmioty ekonomii społecznej mogłyby prowadzić stabilną działalność dobrze osadzoną w rynkowych realiach (powiązania z dostawcami, kooperantami, klientami) oraz dostosowaną do specyfiki działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wykonawca badał miejsce dla PES-ów w odniesieniu do sześciu branż – selektywnej zbiórki odpadów, zarządzania elektro-śmieciami, usług opiekuńczych, usług telekomunikacyjnych (IT), rękodzieła oraz agroturystyki. W ramach każdej z branż Wykonawca zrealizował pogłębioną i kompleksową analizę danych zastanych, przeprowadził wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe. Wykonawca zrealizował badanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorstw komercyjnych działających w danych branżach, JST, ekspertami branżowymi.

 

 • „Badanie potrzeb grup docelowych (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz studenci, absolwenci i doktoranci szkół wyższych) w kontekście opracowywania modelu preinkubacji/inkubacji w ramach projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, zrealizowane przez firmę Centrum Badań Społecznych Ultex Ankieter sp. z o. o. Badanie miało na celu:
  • diagnozę potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni dotyczących narzędzi inkubacji i preinkubacji PES;
  • diagnozę barier podejmowania działalności gospodarczej (w postaci spółdzielni socjalnej) przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni oraz barier potencjalnej współpracy pomiędzy dwoma grupami;
  •  diagnozę specyficznych potrzeb w zakresie wsparcia wynikających z różnicy płci;
  • ocenę adekwatności założeń modelu preinkubacji/inkubacji do potrzeb grup docelowych modelu i wypracowanie niezbędnych dla zwiększenia adekwatności rekomendacji.  W ramach badania Wykonawca zrealizował analizę danych zastanych, przeprowadził wywiady pogłębione z osobami zagrożonymi wykluczeniem społ., z przedstawicielami  OPS-ów w gminach, w których zamierza działać Partner nr 1 – Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Ze studentami i absolwentami przeprowadzono wywiady indywidualne i grupowe oraz ankiety. W realizację badania byli zaangażowani przedstawiciele Stowarzyszenia.

 

 • „Badanie potrzeb JST, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście opracowywania modeli partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej opracowywanych w ramach projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, realizowane przez firmę Public Profits sp. z o.o. Badanie miało na celu:

o   diagnozę potrzeb przedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych w zakresie budowania współpracy w kontekście modelu partnerstw prywatno-społecznych;

o   diagnozę barier współpracy przedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych w kontekście modelu partnerstw prywatno-społecznych;

o   ocenę adekwatności założeń modelu partnerstw prywatno-społecznych do potrzeb grup docelowych modelu i wypracowaniu niezbędnych dla zwiększenia adekwatności rekomendacji;

o   diagnozę potrzeb przedstawicieli JST w kontekście pełnienia funkcji animatora/tutora ES;

o   diagnozę barier podejmowania przez JST działalności na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej;

o   ocenę adekwatności założeń modelu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej do potrzeb grup docelowych modelu i wypracowanie niezbędnych dla zwiększenia adekwatności rekomendacji. W ramach badania Wykonawca zrealizował analizę danych zastanych, przeprowadził wywiady pogłębione oraz grupowe z przedsiębiorcami, z PES-ami oraz z JST-ami. W realizację badania byli zaangażowani przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Raporty z badań dostępne są w załącznikach.

{phocadownload view=filelist|id=4}