Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się również do strony internetowej wielkopolskaes.pl

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

 

Aktualności

Pojęcie marketingu nie jest już obce dla przedstawicieli wielkopolskich podmiotów ekonomii społecznej certyfikowanych Znakiem „Zakup Prospołeczny”. A to wszystko dzięki warsztatowi poświęconemu marketingowej profesjonalizacji działalności PES, który odbył się 20 marca br. w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. Miejsce spotkania nie było przypadkowe – to właśnie tam zrodziła się idea wyróżniania działalności PES zarówno za ich produkty i usługi, które cechuje najwyższa jakość, jak i nakład pracy jaki kładą na ekonomię społeczną – system, dzięki któremu osoby w trudnej sytuacji życiowej czy zawodowej mogą podjąć pracę, tym samym zyskując szansę na samodzielność. Znak „Zakup Prospołeczny” jest wartością publiczną i z roku na rok staje się marką rozpoznawalną na terenie całej Polski. Dlatego postanowiono pokazać użytkownikom Znaku jak korzystać z niego, jak funkcjonują najnowsze kanały komunikacji pomiędzy sprzedawcą, a konsumentem oraz jak prowadzić własne portale internetowe by sprzyjały sprzedaży i komunikacji z konsumentami. Podczas warsztatów przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej poznali podstawy marketingu oraz zarządzania wizerunkiem własnej marki. Na wydarzeniu pojawiło się wiele pomysłów, a uczestnicy dowiedzieli się jak ważne w dzisiejszych czasach są social media, Public Relations oraz wzajemna współpraca. Uczestnicy warsztatu mieli także okazję przedyskutować kształt opracowanego wielkopolskiego folderu „Zakup prospołeczny w Wielkopolsce”, którym będą mogli się posługiwać w kontaktach z kontrahentami. Organizatorami warsztatu byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Więcej

W dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorami wydarzenia byli: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.   Forum organizowane jest cyklicznie i jest dobrą okazją do spotkania się w gronie środowiska warsztatów terapii zajęciowej, a także kadry podmiotów z ich otoczenia. Forum daje też możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się nowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania WTZ oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W tegorocznym Forum wzięło udział liczne grono przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z Wielkopolski, a także przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy Forum mieli okazję do wysłuchania wystąpień prelegentów na temat kierunku zmian legislacyjnych wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a także przygotowania uczestników WTZ do podjęcia pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy. Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące m.in. marketingu i form promocji WTZ, procesu adaptacji uczestnika WTZ w środowisku pracy, deklaracji III Konkursu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założeń dla nowego systemu wsparcia w odniesieniu do WTZ-ów. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące procesu kontroli w warsztacie terapii zajęciowej z punktu widzenia jednostki kontrolującej. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym tematem, kwestia kontroli WTZ będzie kontynuowana na spotkaniach subregionalnych.    

Więcej

Rewitalizacja to działania wielopłaszczyznowe wpływające na rewitalizowany obszar poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego(UMWW) wspólnie organizując w czerwcu i listopadzie szkolenia z rewitalizacji dla samorządów, które tworzyły programy rewitalizacyjne. Odwiedziliśmy Kalisz, Piłę, Leszno, Konin i Poznań gdzie spotkaliśmy się z urzędnikami gmin danego subregionu, którzy są zaangażowani w tworzenie i realizację programów rewitalizacji. Celem szkoleń było wskazanie udziału ekonomii społecznej(włączenia społecznego) jako istotnego czynnika przyczyniającego się do powodzenia całego przedsięwzięcia rewitalizacji. Szkolenia prowadziła Magdalena Popłońska-Kowalska - specjalizująca się w działaniach tzw. miękkich m.in. w rewitalizacji. Uczestnicy szkoleń zapoznawali się także z działaniami odpowiedniego departamentu UMWW, co do postępu oceny programów rewitalizacyjnych jak i bieżącej sprawozdawczości i innymi działaniami wynikającymi z realizacji przez gminy programów rewitalizacji. Mamy nadzieję, że tematyka społeczna poruszana podczas szkoleń i później w niektórych gminach w ramach doradztwa będzie realizowana w praktyce już podczas realizacji projektów rewitalizacji. Podczas szkoleń w Poznaniu i Pile na sali obecni byli przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), którzy mieli okazję porozmawiać z samorządowcami i przedstawić ofertę współpracy.      

Więcej

W dniu 14.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbędzie się Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas Forum poruszone zostaną tematy zmian legislacyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przewidziane są też prelekcje dotyczące sprzedaży produktów wytwarzanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, kontroli WTZ z perspektywy jednostki kontrolującej, przygotowania uczestnika WTZ do podjęcia pracy a także zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy. Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce.

Więcej

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I seminarium szkoleniowym : Kurs podstawowy dla nowych trenerów RaceRunning.   Zaproszenie kierujemy do fizjoterapeutów, wychowawców fizycznych, studentów pokrewnych w/w kierunków oraz tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, i zostać certyfikowanym trenerem RaceRunning.   Szkolenie odbędzie się w Złotowie w terminie 06-08.04.2018. Koszt ogólny wynosi 1700 zł (w tym zakwaterowanie i wyżywienie). Poniżej zamieszczmy link pod którym znajdzciecie Państwo więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:   http://fundacjazlotowianka.pl/kurs-podstawowy-trenera-racerunning/   Formularz zgłoszeniowy      

Więcej

17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się I Wielkopolskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej – Zarabiaj z misją, których organizatorami są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolska Rada Koordynacji Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Wydarzenie adresowane było do wielkopolskich przedsiębiorców społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Podczas forum stworzona została przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, ale także i zyskania solidnej dawki wiedzy i inspiracji od biznesowych praktyków  i ekspertów.   O swoim sposobie działania opowiadały przedsiębiorstwa społeczne takie jak m.in. : Fundacja Promocji Aktywności Fizycznej „Tarzan”, Diakonijna Spółka Zatrudnienia w Kwilczu oraz Spółdzielnia Socjalna VIVO. Historią rozwoju przedsiębiorstwa podzielił się także p. Krzysztof Kłosiński z TOPMET Light Sp. z o.o.                 O tym jak skutecznie komunikować się z klientem opowiadał dr hab. Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zaś tajnikami współpracy z konkurencją  dzieliła się Sylwia Mager, Kierownik klastra eCommerce Connections. W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość udziału w jednym z pięciu warsztatów tematycznych z: marketingu, zarządzania, sprzedaży, gastronomii i finansowania.       Organizacja konferencji pn. Zarabiaj z misją! I Wielkopolskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.

Więcej