Aktualności Aktualności

Ósma edycja konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami"

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty społeczne działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o Konkursie

Uchwała Konkursowa

Załącznik do Uchwały

Formularz zgłoszeniowy

 

Spotkanie z ES w kinie - "Na linii wzroku" - pokaz filmowy

Seredcznie zapraszamy Państwa na wydarzenie - Spotkanie z ES + bezpłatny pokaz filmu "Na linii wzroku"

 25 kwietnia 2018 roku,

 o godzina 9:00

kino Oskard w Koninie (Aleje 1 Maja 7a)

 

Nie moze Was tam zabraknąć!

 

źródło: filmweb.pl

Konkurs na najlepiej zarządzaną organizacją pozarządową

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości. Z pewnością takie cechy posiada również Państwa organizacja.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują partnerów redystrybucji zysków, oferując donacje i wsparcie akcji prospołecznych, a wśród licznych podmiotów lokalnej gospodarki to właśnie podmioty sfery pozarządowej posiadają często najlepszą wiedzę o otoczeniu i jego potrzebach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspiera doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenie do konkursu, wraz z wypełnionym kwestionariuszem samooceny, należy przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań z dopiskiem „Konkurs” do dnia 20.05.2018 roku. Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 61 854 37 21 (lub 61 854 37 14).

Załączniki:

Kalendarium konkursu

Karta zgłoszeniowa

Kwestionariusz samooceny

Regulamin konkursu

 

Link do strony organizatora

Szkolenie dla subregionu poznańskiego - spółdzielczość socjalna

W siedzibie Barki w Poznaniu  10 kwietnia br. Pan Waldemar Żbik - ekspert i praktyk prowadzący m.in. bloga o spółdzielczości poprowadził warsztat dla spółdzielców z subregionu poznańskiego dotyczący ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podczas intensywnych prac poruszono różne wątki. Od podstawowych spraw dotyczących działania spółdzielni socjalnej aż po sprawozdawczość i zmiany w ustawie. Warsztat spotkał się z zainteresowaniem i bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Mamy nadzieję, że kolejne szkolenia także będą cieszyły się takim zainteresowaniem.

 

ABC ekonomii społecznej - spotkanie ROPSów!

22 marca br. mieliśmy okazję porozmawiać w Poznaniu o sektorze ekonomii społecznej z przedstawicielami ROPS w Szczecinie i  Zielonej Górze.


Spotkanie wsparte było obecnością ekspertki Karoliny Cyran Juraszek oraz Małgorzatą Jaskulskiej, która od zeszłego roku pracuje  z nami jako konsultantka w ramach projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społęcznej" realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.
Warsztaty były niezwykle inspirujące, merytorycznie bogate w treści i przykłady rożnych rozwiązań w zakresie ES, a co najważniejsze mogliśmy wymienić doświadczenia międzyregionalne, co zawsze jest wartością w naszej pracy.


Dziękujemy przedstawicielom ROPS-ów za obecność oraz Karolinie i Małgosi za cenne uwagi, rozmowę i wsparcie!

Marketingowy warsztat dla certyfikowanych PES

Pojęcie marketingu nie jest już obce dla przedstawicieli wielkopolskich podmiotów ekonomii społecznej certyfikowanych Znakiem „Zakup Prospołeczny”. A to wszystko dzięki warsztatowi poświęconemu marketingowej profesjonalizacji działalności PES, który odbył się 20 marca br. w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. Miejsce spotkania nie było przypadkowe – to właśnie tam zrodziła się idea wyróżniania działalności PES zarówno za ich produkty i usługi, które cechuje najwyższa jakość, jak i nakład pracy jaki kładą na ekonomię społeczną – system, dzięki któremu osoby w trudnej sytuacji życiowej czy zawodowej mogą podjąć pracę, tym samym zyskując szansę na samodzielność.

Znak „Zakup Prospołeczny” jest wartością publiczną i z roku na rok staje się marką rozpoznawalną na terenie całej Polski. Dlatego postanowiono pokazać użytkownikom Znaku jak korzystać z niego, jak funkcjonują najnowsze kanały komunikacji pomiędzy sprzedawcą, a konsumentem oraz jak prowadzić własne portale internetowe by sprzyjały sprzedaży i komunikacji z konsumentami.

Podczas warsztatów przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej poznali podstawy marketingu oraz zarządzania wizerunkiem własnej marki. Na wydarzeniu pojawiło się wiele pomysłów, a uczestnicy dowiedzieli się jak ważne w dzisiejszych czasach są social media, Public Relations oraz wzajemna współpraca. Uczestnicy warsztatu mieli także okazję przedyskutować kształt opracowanego wielkopolskiego folderu „Zakup prospołeczny w Wielkopolsce”, którym będą mogli się posługiwać w kontaktach z kontrahentami.

Organizatorami warsztatu byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej - relacja

W dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

 

Forum organizowane jest cyklicznie i jest dobrą okazją do spotkania się w gronie środowiska warsztatów terapii zajęciowej, a także kadry podmiotów z ich otoczenia. Forum daje też możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się nowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania WTZ oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym Forum wzięło udział liczne grono przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z Wielkopolski, a także przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Forum mieli okazję do wysłuchania wystąpień prelegentów na temat kierunku zmian legislacyjnych wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a także przygotowania uczestników WTZ do podjęcia pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy.

Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące m.in. marketingu i form promocji WTZ, procesu adaptacji uczestnika WTZ w środowisku pracy, deklaracji III Konkursu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założeń dla nowego systemu wsparcia w odniesieniu do WTZ-ów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące procesu kontroli w warsztacie terapii zajęciowej z punktu widzenia jednostki kontrolującej. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym tematem, kwestia kontroli WTZ będzie kontynuowana na spotkaniach subregionalnych.

 

 

JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE? Rewitalizacja dla mieszkańców i z mieszkańcami

JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE?

Rewitalizacja dla mieszkańców i z mieszkańcami

Nasze miasta, miasteczka i wsie stopniowo pięknieją. Nowe drogi, chodniki i elewacje cieszą oko. Radość tę zakłóca jednak widok miejsc mocno zaniedbanych, opuszczonych, zdegradowanych. Degradacja budynków idzie często w parze z innymi problemami. Ubóstwo, izolacja, bezradność, uzależnienia… Lekarstwem na tego typu sytuacje ma być rewitalizacja. Ale czy rzeczywiście jest?

Sztuka ożywiania

Można ją nazwać sztuką „odradzania” lub „ożywiania” miast i wsi. Jest to sztuka bardzo złożona, bo wymagająca łączenia różnorodnych zadań (infrastrukturalnych, gospodarczych, technicznych, środowiskowych, społecznych, kulturalnych). Wiele wskazuje na to, że ciągle jeszcze nie opanowaliśmy jej w wystarczającym stopniu. Znamy jej założenia, ale między założeniami a rzeczywistością istnieją poważne rozbieżności. Grozi nam marnotrawstwo środków, które zostały zarezerwowane na ten właśnie cel. Jest ich jeszcze sporo, warto skorzystać.

Impuls rozwojowy dla społeczności lokalnych

Rewitalizacja jest szansą. Może być impulsem rozwojowym dla społeczności lokalnych. Aby z niej skorzystać, trzeba podjąć odpowiednie działania organizacyjne, edukacyjne i animacyjne. Rewitalizacja bardzo często jest mylona z renowacją, remontem, tynkowaniem, brukowaniem czy asfaltowaniem. Jeśli nam się kojarzy wyłącznie lub głównie z tymi czynnościami, to znaczy, że powinniśmy „zrewitalizować” nasze spojrzenie na rewitalizację.

 

 

Szansa dla mieszkańców

Aby nam się to udało, spróbujmy spojrzeć na rewitalizację z punktu widzenia zwykłych mieszkańców. A jest to najważniejszy punkt widzenia. Rewitalizacja tylko wtedy ma sens, kiedy jest prowadzona z myślą o mieszkańcach i z ich aktywnym udziałem. Spróbujemy tutaj w zwięzły sposób, odwołując się do konkretnych, prostych przykładów, odpowiedzieć na trzy pytania: Na czym polega dobrze rozumiana rewitalizacja? Jak mieszkańcy mogą uzyskać wpływ na rewitalizację? Jak w ramach rewitalizacji można pomóc różnym kategoriom mieszkańców?

Na czym polega dobrze rozumiana rewitalizacja?

W miasteczku średniej wielkości istnieje wiele zaniedbanych placów, podwórek, budynków. Władze miasta chcą pozyskać na ich odnowienie fundusze w ramach programu rewitalizacji. Jest to oczywiście możliwe, ale po spełnieniu istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest powiązanie tych inwestycji z działaniami na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów na których prowadzone będą inwestycje. W fachowym języku nazywane jest to zasadą kompleksowości i komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mówiąc najprościej, chodzi o to, aby zmiana nie dotyczyła tylko murów, chodników i dróg.

Posłużmy się innym przykładem. W pewnej miejscowości zaplanowano remont zabytkowych murów, które miały się stać jej wizytówką i atrakcją turystyczną. Remont powiązano z następującymi zadaniami: uporządkowanie zaniedbanych zabudowań gospodarczych (komórek, garaży) znajdujących się w sąsiedztwie murów, konkurs na najlepiej uporządkowane podwórka w okolicach murów, program aktywności lokalnej dla części mieszkańców, doinwestowanie świetlicy socjoterapeutycznej opiekującej się dziećmi zamieszkującymi w sąsiedztwie, zlecenie miejscowemu Centrum Integracji Społecznej zadania utrzymania czystości na uporządkowanym terenie.

Dobrze rozumiana rewitalizacja to interwencja całościowa, uwzględniająca różnorodne potrzeby. W tym podejściu podkreśla się, że inwestycja w przysłowiowe „mury” nie ma sensu, jeśli jednocześnie nie inwestuje się w ludzi.

 

W jaki sposób mieszkańcy mogą uzyskać wpływ na rewitalizację?

Opisywane tutaj podeście jest akceptowane i stosowane przez pewną część decydentów (prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych). Programy rewitalizacji opracowane w takich gminach są w związku z tym oparte na rzetelnych, pogłębionych diagnozach, skonsultowane z mieszkańcami i przewidują realizację projektów podobnych do wyżej opisywanych. Jeśli tak jest, to znaczy, że mieszkańcy są dobrze poinformowani, wiedzą które obszary są poddane rewitalizacji, jakie zadania są i będą realizowane. Wiedzą też jakie rewitalizacja będzie miała znaczenie dla nich samych i jak można w nią się włączyć.

            W niektórych gminach jest inaczej. Decydentom zależy na szybkich efektach. Programy powstają w pośpiechu, brakuje rzetelnych konsultacji, mieszkańcy są zdezorientowani, istnieje duże prawdopodobieństwo zmarnowania pozyskanych środków. Co można zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze, można sprawdzić na jakim etapie znajduje się rewitalizacja w gminie. Czy jest w ogóle planowana? Czy program już został uchwalony, czy dopiero powstaje? Jeśli powstał, to jakie zaplanowano działania? Czy obejmuje teren, na którym zamieszkujemy? Wszystkie te informacje powinny być zamieszczone na stronach internetowych (BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej). Jeśli trwają właśnie lub są zapowiadane konsultacje, to warto wziąć w nich udział, zadbać, by nasz głos został odnotowany. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, zgłosić swój pomysł, to warto się zorientować czy w gminie powstał komitet rewitalizacji. Jest to zespół osób, które reprezentują różne kategorie mieszkańców, organizacji i instytucji. Pełni funkcje doradcze i kontrolne. Jest to stosunkowo nowa instytucja w Polsce. Nie wiemy czy dobrze działa, czy jest silnym partnerem dla władz. Ale została powołana do tego, by reprezentować mieszkańców w związku z rewitalizacją. Warto więc spróbować.

Jak w ramach rewitalizacji można pomóc różnym kategoriom mieszkańców?

Szczególnie warto podjąć działania, jeśli reprezentujemy lub chcemy wesprzeć mieszkańców o szczególnych potrzebach (seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem…). Rewitalizacja jest przede wszystkim dla nich. Podane wyżej przykłady wskazują na to, że trudno mówić o rewitalizacji z prawdziwego zdarzenia bez ich aktywnego udziału i bez działań na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej. Jeżeli działać – jak mówi piosenka - „to nie indywidualnie”. Najlepiej grupowo, zespołowo, korzystając z różnych form organizacyjnych. Zasygnalizujemy tutaj strategie postępowania w zależności od etapu, na którym znajduje się opracowanie programu rewitalizacji w gminie.

 

Gmina (jeszcze) nie wystartowała…

Programu rewitalizacji nie ma i nie planuje się go tworzyć. Warto dowiedzieć się jakie są przyczyny zaniechania. Jeśli władze gminy boją się, że nie udźwigną zadania, można poszukać sojuszników zewnętrznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej lub Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dysponują zasobami i kontaktami, które mogą okazać się użyteczne. Ta sytuacja ma jedną poważną zaletę. Co prawda programu nie ma, ale jest szansa na stworzenie od podstaw porządnego, prospołecznego dokumentu.

Program jest w przygotowaniu…

Sprawdzamy na jakim jest etapie. Jakie są założenia? Kto personalnie odpowiada za przygotowanie? Kontaktujemy się z decydentami i proponujemy włączenie się w proces przygotowań. Jeśli wiemy gdzie został wyznaczony obszar (obszary) rewitalizacji, bierzemy udział w konsultacjach, aby do programu włączono zadania obejmujące wsparcie dla tej kategorii mieszkańców, której chcemy pomóc. Po merytoryczne wsparcie możemy się zwrócić do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Program już został uchwalony…

Nie włączyliśmy się wcześniej, ale nie wszystko stracone. Analizujemy zadania jakie zostały w nim zaplanowane i szukamy tam miejsca dla swojej inicjatywy czy organizacji. Niektóre zadania są zapisane bardzo szczegółowo, wtedy wiadomo czy, a jeśli tak, to w jaki sposób możemy w nich wziąć udział. Przeważnie, po uzyskaniu przez gminę środków ogłaszane są konkursy. Niektóre zadania są sformułowane dość zagadkowo (np. „animacja społeczna”, „integracja zawodowa”, „aktywizacja” bez doprecyzowania gdzie i dla kogo). W takich sytuacjach trzeba prosić decydentów (w tym także członków komitetu rewitalizacji) o doprecyzowanie. Warto działać konstruktywnie, przedstawiając własne, dobre, adekwatne do potrzeb pomysły, zamiast jedynie torpedować błędy decydentów. Przy dobrej współpracy, ze słabego programu można wydobyć więcej korzyści społecznych niż z dobrego przy braku gotowości do porozumienia.

Zadaniem tego artykułu było zwrócenie uwagi na rewitalizację jako szansę dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dzień z Ekonomią Społeczną dla uczniów Dębinki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szereg inicjatyw w obszarze edukacji związanej z ekonomią społeczną. Jedną z nich był udział Zespołu ds. ekonomii społecznej ROPS w zorganizowanym 9 marca br. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka w Poznaniu „Dniu z Ekonomią Społeczną”.

W wydarzeniu tym wzięli udział także przedstawiciele działającej w Zespole Szkół Mechanicznych Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR oraz jej opiekunowie p. Beata Marciniak, p. Violetta Lenarczyk oraz ks. Krystian Gramza. Spółdzielnia zaprezentowała swoją działalność wyświetlając film promujący ich aktywność w szkole. Kolejnym ważnym punktem spotkania był pokaz pomocy przedmedycznej na fantomie przygotowany przez uczniów szkoły służących w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pracownicy ROPS w Poznaniu w ramach tego wydarzenia przeprowadzili warsztaty z tworzenia spółdzielni uczniowskiej dla klas 5 a/b. Ponadto zaproszona przez ROPS Spółdzielnia Socjalna Video-Event z Kielc przeprowadziła quiz z tematyki dotyczącej obszaru ekonomii społecznej dla klas 6 a/b i 7 a/b.

Przedsięwzięcie pn. „Dzień z Ekonomią Społeczną” zorganizowane w Szkole w Dębince miało na celu przybliżenie uczniom klas 5, 6 oraz 7 idei ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, zachęcenia do podejmowania wspólnie różnych aktywności i działań w szkole, które mogą przysłużyć się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Przedsiębiorczość społeczna to aktywność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów i szukania sposobu ich rozwiązania. Do takiej aktywnej postawy nie tylko w szkole wspólnie ze Spółdzielnią Uczniowską VZÓR, Spółdzielnią Socjalną Video-Event zachęcaliśmy młodzież ze Szkoły Dębinka w Poznaniu.

 

 

Ekonomia społeczna w rewitalizacji

Gdzie w rewitalizacji znaleźć miejsce dla ekonomii społecznej? Jaka jest rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej we wspieraniu tworzenia programów rewitalizacji? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas warsztatów dotyczących rewitalizacji, które odbyły się 28.02.2018r.

Spotkanie dla sieci OWES i pracowników ROPS poprowadzili rewitalizacyjni eksperci – Magdalena Popłońska – Kowalska oraz prof. dr hab. Mariusz Kwiatkowski z Uniwersytetu w Zielonej Górze.

Prowadzący przedstawili założenia tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji. Opowiedzieli także o ciekawych inicjatywach włączania przedsięwzięć z obszarów ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne.  Również uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy z JST w tym obszarze. Ważnym poruszonym na warsztatach wątkiem była kwestia metodologii pracy ze społecznością lokalną, w tym szczególnie diagnozy. Ustaliliśmy, że warto by było podnieść kompetencje również w tym obszarze, by podnieść jakość działań animacyjnych.

Rewitalizacja w działaniu

Rewitalizacja to działania wielopłaszczyznowe wpływające na rewitalizowany obszar poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki.

W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego(UMWW) wspólnie organizując w czerwcu i listopadzie szkolenia z rewitalizacji dla samorządów, które tworzyły programy rewitalizacyjne.

Odwiedziliśmy Kalisz, Piłę, Leszno, Konin i Poznań gdzie spotkaliśmy się z urzędnikami gmin danego subregionu, którzy są zaangażowani w tworzenie i realizację programów rewitalizacji. Celem szkoleń było wskazanie udziału ekonomii społecznej(włączenia społecznego) jako istotnego czynnika przyczyniającego się do powodzenia całego przedsięwzięcia rewitalizacji. Szkolenia prowadziła Magdalena Popłońska-Kowalska - specjalizująca się w działaniach tzw. miękkich m.in. w rewitalizacji. Uczestnicy szkoleń zapoznawali się także z działaniami odpowiedniego departamentu UMWW, co do postępu oceny programów rewitalizacyjnych jak i bieżącej sprawozdawczości i innymi działaniami wynikającymi z realizacji przez gminy programów rewitalizacji.

Mamy nadzieję, że tematyka społeczna poruszana podczas szkoleń i później w niektórych gminach w ramach doradztwa będzie realizowana w praktyce już podczas realizacji projektów rewitalizacji. Podczas szkoleń w Poznaniu i Pile na sali obecni byli przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), którzy mieli okazję porozmawiać z samorządowcami i przedstawić ofertę współpracy.

 

 

 

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dniu 14.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbędzie się Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podczas Forum poruszone zostaną tematy zmian legislacyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przewidziane są też prelekcje dotyczące sprzedaży produktów wytwarzanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, kontroli WTZ z perspektywy jednostki kontrolującej, przygotowania uczestnika WTZ do podjęcia pracy a także zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy.

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce.

Spotkanie gr. tematycznej ds. monitoringu i ewaluacji KKRES

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki w Poznaniu aktywnie uczestniczą w pracach grupach roboczych działających w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES).
 
W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej do spraw monitoringu
i ewaluacji w ramach KKRES w Warszawie.
 
Na początku spotkania odbyła się prezentacja dotychczasowych efektów projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie
z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie (działanie 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).
 
W dalszej części zorganizowane zostały ciekawe warsztaty dotyczące systemu monitoringu i ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej prowadzone przez Karola Olejniczaka
i Izabelę Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowaliśmy nad obszarem monitoringu
i ewaluacji w ramach KPRES, rodzajami zbieranej wiedzy z systemu oraz dostarczycielami i odbiorcami wiedzy wykorzystanej w przyszłości w ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 


Informacja dot. najmu lokalu w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu dla mi.in. PES/PS

 

Na prośbę Izby Administracja Skarbowej w Poznaniu prosimy o zapoznanie i rozpowszechnienie informacji o zaproszeniu do składania ofert na najem lokalu do celów gastronomiczno - handlowych w budynku Zespoły Jednostek Skarbowych w Poznaniu.
Informacje znajdują się na stronie: www.wielkopolskie.kas.gov.pl w zakładce komunikaty.

Poniżej link do strony z ogłoszeniem:

LINK

 

Kurs trenerów RaceRunning.

 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I seminarium szkoleniowym : Kurs podstawowy dla nowych trenerów RaceRunning.
 
Zaproszenie kierujemy do fizjoterapeutów, wychowawców fizycznych, studentów pokrewnych w/w kierunków oraz tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, i zostać certyfikowanym trenerem RaceRunning.
 
Szkolenie odbędzie się w Złotowie w terminie 06-08.04.2018. Koszt ogólny wynosi 1700 zł (w tym zakwaterowanie i wyżywienie).

Poniżej zamieszczmy link pod którym znajdzciecie Państwo więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

 

http://fundacjazlotowianka.pl/kurs-podstawowy-trenera-racerunning/

 

Formularz zgłoszeniowy