Aktualności Aktualności

Festyn "Pożegnanie lata z kapustą - Moje Pałuki"

Zapraszamy na festyn "Pożegnanie lata z kapustą - Moje Pałuki" organizowany przez OWES Etap oraz Stowarzyszenie "Małe radości". 

Festyn odbędzie się 10 września br. na terenie ośrodka wypoczynkowego w Margoninie.

 

Szczegóły w załączniku:

Zaproszenie

 

ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA W KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miło nam poinformować, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kapituły Konkursu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, o rozpoczęciu GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 
Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej.
 
Szósta edycja Konkursu odbywa się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski - społeczność lokalna – głosuje na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.
 
LINK DO GŁOSOWANIA: www.wielkopolskaotwarta.pl
 
Więcej informacji na stronach:
 
 
Zapraszamy do głosowania!

Zaproszenie na konferencję "Kulinarny fenomen na mapie Poznania - spółdzielnie socjalne osób prawnych".

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu poznańskiego - Barka zaprawsza w piątek 12 sierpnia na konferencję „Kulinarny fenomen na mapie Poznania - spółdzielnie socjalne osób prawnych”.

 

Mija rok odkąd Poznań wzbogacił się o trzy ważne miejsca na swojej kulinarnej mapie. Trzy spółdzielnie socjalne osób prawnych zaproponowały nowy standard organizacyjny w prowadzeniu placówek gastronomicznych i w ciągu niespełna dwunastu miesięcy w wyrazisty sposób zaistniały w świadomości poznańskich smakoszy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciągle jeszcze mało znaną formą organizacyjną przedsiębiorstw społecznych, jaką są spółdzielnie socjalne osób prawnych i do rozmowy o możliwościach rozwoju osób, organizacji i wspólnot lokalnych poprzez tę formę przedsiębiorczości społecznej.

 

Dobra Spółdzielnia Socjalna powstała z inicjatywy dwóch  organizacji Stowarzyszenia Na Tak i Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - prowadzi Dobrą Kawiarnię.

Spółdzielnię Socjalną  Wspólny Stół utworzyły Stowarzyszenie Wydawnicze Barki oraz Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Barka. Spółdzielnia prowadzi Restaurację Wspólny Stół w Hotelu Śródka.

Założycielami Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka k. Piły, byli- Gmina Szydłowo,  Województwo Wielkopolskie oraz Powiat Pilski. Obecnie Spółdzielnia prowadzi Restaurację Kantyna w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

 

Szczegóły w załączenikach:

- Zaproszenie na konferencję

- Program konferencji

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 sierpnia, g. 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 515 097 867

 

Aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo,


Przedstawiamy projekt aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa wielkopolskiego na lata 2013-2022. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Uwagi można przesyłać do dnia 8 sierpnia br. na załączonym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Pliki:

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Formularz zgłoszeniowy uwag

Konferencja prasowa dotyczącą OGŁOSZENIA KONKURSU WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dziś, 22 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyła się konferencja prasowa dotyczącą OGŁOSZENIA KONKURSU WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W konferencji udział wzięła Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej.

Szósta edycja Konkursu odbędzie się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski - społeczność lokalna - głosować będzie na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.

Więcej informacji na stronach:

www.rops.poznan.pl

http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych-1845.html

http://rops.poznan.ibip.pl/public/?id=199403

wielkopolskaes.pl

http://wielkopolskaes.pl/index.php/aktualnosci/392-konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych

umww.pl

http://www.umww.pl/ogloszenie-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych
http://bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych

 

KONKURS WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z podjęciem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2115/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ZAPRASZAJĄ samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną do udziału w KONKURSIE.

 

Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo. Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 20 lipca 2016 roku do godziny 14.00 na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

z dopiskiem na kopercie:

„KonkursWielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

 

Celem VI edycji Konkursu jest:

·         promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej.

·         inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.

 

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną, które złożą Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem.  Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo.

 

- kryteria oceny konkursowej –

 

Przy analizie zgłoszeńna etapie wyboru zgłoszeń do udziału w plebiscycie internetowym, Kapituła Konkursu bierze pod uwagę następujące kryteria:

·         wrażliwość– rozumianą jako istniejącą i rozwijaną przez Samorządy, jako świadomość na wyzwania ON we własnej społeczności lokalnej, jako wyzwalanie wrażliwości w innych – partnerach społecznych, społeczności lokalnej.

·         wyobraźnię– rozumianą jako kreowanie przez Samorządy nowych rozwiązań dla ON, nowych pomysłów, wspieranie istniejących i sprawdzonych w społeczności, patrzenie w przyszłość w celu tworzenia i budowania rozwiązań tu i teraz.

·         współuczestnictwo– rozumiane jako zaproszenie do współpracy wszystkich interesariuszy działań na rzecz ON i realizacja inicjatyw/pomysłów w partnerstwie społecznym, jako promowanie współpracy i budowa silnej społeczności lokalnej.

 

- nagrody i wyróżnienia –

 

Za zajęcie I miejsca w Konkursie jednostce samorządu terytorialnego reprezentującej partnerstwo przyznaje się nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł na realizację pomysłu/inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz za zajęcie II i II miejsca w Konkursie odpowiednio 10.000 zł i 5.000,00 zł.

 

 - biuro obsługi Konkursu –

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Dział Koordynacji Integracji Społecznej
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. +48 61 8567334, +48 61 8567300

 

- informacje o Konkursie -

www.rops.poznan.pl, www.wielkopolskaes.pl, www.umww.pl

Monika Zembrzycka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 61 8567334

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - word

Uchwała Nr 2115-2016_WOdN_2016

Regulamin

Ogłoszenie

 

 

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy  w Poznaniu zaprasza  na spotkania                    informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Spotkania dla OPS, MOPR, PCPR odbędą się w dwóch terminach:

1.      29 czerwca 2016 r.,

2.      30 czerwca 2016 r.

o godz. 10:00 w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, Budynek B, sala 55.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.efs.wup.poznan.pl/spotkania-informacyjne-dla-ops-mopr-pcpr-dotyczace-ogloszonego-konkursu-poddzialania-7.1.2-wrpo-2014/  

 

Spotkanie dla:

  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji rynku pracy,
  • jednostek organizacyjnych jst,
  • państwowych jednostek budżetowych,

odbędzie się w piątek, 1 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, Budynek B, sala 55.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.efs.wup.poznan.pl/aktualnosci-efs/spotkania-informacyjne-dla-ops-mopr-pcpr-dotyczace-ogloszonego-konkursu-poddzialania-7.1.2-wrpo-2014/spotkania-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-poddzialania-7.1.2-wrpo-2014/

Zaproszenie

Trzecie spotkanie w Akademii Spółdzielcy

Szanowni Państwo,

 

W czwartek 23 czerwca, w g. 11-13 do Restauracji Wspólny Stół, ul. Śródka 6 w Poznaniu, zapraszamy na kolejne spotkanie do Akademii Spółdzielcy. Tym razem  tematem przewodnim będzie zaistnienie w mediach. Jakie informacje o naszej działalności są interesujące dla dziennikarzy, na jakie tematy czy aspekty naszej pracy zwrócić szczególną uwagę kontaktując się z dziennikarzami? Pomoże nam odpowiedzieć na te pytania wieloletni dziennikarz Wojciech Biedak, którego wywiady wielokrotnie słyszeliśmy na antenie Radia Merkury.

 

Akademia Spółdzielcy to cykl comiesięcznych spotkań adresowanych do osób już zaangażowanych w działalność  spółdzielczą , do osób tworzących grupy inicjatywne spółdzielni  socjalnych, prowadzące centra integracji społecznej, uczestniczące w warsztatach CIS lub planujące realizację  róznych formuł przedsiębiorczości społecznej . Zapraszamy także przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chciałyby może dodać do swego zakresu działania przedsiębiorcze. Zapraszamy osoby, które być może myślą o ubraniu swych pomysłów w jakąś formę organizacyjną  oraz tych - którzy dopiero szukają swojej własnej drogi zawodowej  – być może w oparciu o idee Ekonomii Społecznej.

 

W programie całego cyklu przewidujemy  zajęcia warsztatowe, wystąpienia i porady praktyków biznesu, przedstawicieli kluczowych firm naszego regionu oraz doradców WCES. Jesteśmy przekonani, że regularne spotkania oraz energia, jaką dają wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń, zaowocują wzmocnieniem Waszych przedsiębiorstw czy rodzących się projektów.

 

Organizator spotkań:

WCES-Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej działa jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. Oferuje, m.in.  bezpłatne doradztwo, usługi  i szkolenia w zakresie zakładania organizacji, poszerzania działalności już istniejących, bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy, organizację spółdzielni socjalnych. Zachęcamy do kontaktu: www.wces.eu

Zaproszenie

Spotkanie dot. wypracowania wspólnych rozwiązań w obszarze kontroli WTZ przez PCPR/MOPR

7 czerwca 2016 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Wielkopolskiego Forum WTZ dotyczące wypracowania wspólnych rozwiązań w obszarze kontroli WTZ przez PCPR/MOPR.  W spotkaniu uczestniczyło większość regionalnych PCPR/MOPR. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich owocnych spotkań. 

Czytaj więcej: Spotkanie dot. wypracowania wspólnych rozwiązań w obszarze kontroli WTZ przez PCPR/MOPR

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. programu polityki zdrowotnej w zakresie autyzmu

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Sylwii Wójcik Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie autyzmu. Szczegółowe informację dotyczące programu polityki zdrowotnej oraz spotkania znajdą Państwo w załączonym piśmie.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. programu polityki zdrowotnej w zakresie autyzmu

Ekonomia społeczna z widokiem na przyszłość – perspektywy rozwoju sektora ES w Wielkopolsce

Perspektywy rozwoju sektora ES w Wielkopolsce

Zapraszamy do lektury artykułu na temat działania systemu wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie w województwie wielkopolskim. 

 

Tekst z załączniku: Artykuł

 

 

Artykuł powstał w ramach projektu pozakonkursowego pn.: " Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.