Aktualności Aktualności

Gminny Festyn w Latowicach - spotkanie z ES

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na festyn rodzinny w Latowicach.

9 lipca br. przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach czeka na Państwa mnóstwo atrakcji.

Godzina: 14.00 – Msza św. w intencji osób i niepełnosprawnych.

Po Mszy św.

 • Lody, napoje, słodycze,
 • ognisko,
 • fontanna czekoladowa,
 • stoisko ekonomii społecznej z fotobudką,
 • Zumba, klaun i koniki.
 • Gry i zabawy z nagrodami.

W organizację wydarzenia włączyli się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - OWES kaliski. 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

7 czerwca br. w Pleszewie na terenie Domu Pomocy Społecznej zorganizowane zostaoł wydarzenie pod nazwą "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną". Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi włączyli się w organizację wydarzenia w ramach Spotkań z Ekonomią Społeczną w regionie. Wydarzenie odbyło się w plenerze i miało  charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców subregionu.

W ramach festynu na odwiedzających czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, malowanie twarzy, fotobudka, dmuchany zamek, trampolina, rodeo, pokaz magika oraz przegląd twórczości artystycznej. Odwiedzający mogli uczestniczyć w przeglądzie twórczości artystycznej oraz zapoznać się z ideą ekonomii społecznej przy tematycznym stoisku.

 

IV Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości

2 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczych w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się IV Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi włączyli się w organizację tego wydarzenia. Była to kolejna okazja by promować ideę ekonomi społecznej. 

Podczas wydarzenia zostały wręczone statuetki Orłów Przedsiębiorczości spośród nominowanych firm. Lokalni działacze i przedsiębiorcy mieli możliwość zaprezentowania swoich instytucji i działań odwiedzającym Targi. Zaprezentowany został także system wdrożenia technologii RFID. Prowadzono szkolenia i konsultacje z takich tematów jak: doradztwo podatkowe w biznesie, podatek VAT po nowelizacji 2017, czy kariera w organizacji pozarządowej. 

W ramach programu towarzyszącemu zorganizowany został Bieg inaugurujący Targi.

Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny włączyć się w organizację tego wydarzenia. Szukajcie nas tam za rok!

Spotkanie sieciujące ośrodki wsparcia ekonomii społecznej

W dniach 28-29 czerwca odbyło się w Warszawie I Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES). Spotkanie było organizowane w ramach projekt „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który jest realizowany przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Na spotkaniu oprócz przedstawicieli OWES byli również przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS), jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz przedstawicieli innych sieci.

Na spotkaniu poruszane były ważne tematy, m.in. kwestia zmian w Wytycznych CT 9, planowane ramy prawne – ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej, definicja przedsiębiorstwa społecznego, miejsce i rola OWES w systemie wsparcia ekonomii społecznej itp.

Pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Instytucji Zarządzającej województwa podkarpackiego, ośrodka wsparcia ekonomii społecznej województwa wielkopolskiego, przedsiębiorstwa społecznego z województwa świętokrzyskiego, regionalnego komitetu ekonomii społecznej województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli  regionalnych ośrodków polityki społecznej województwa świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Dyskusja dotyczyła problemów i wyzwań w rozwoju ES na poziomie poszczególnych regionów i była wstępem do dalszej pracy w grupach.

Kolejnego dnia odbywały się rozmowy w grupach na tematy wskazane przez samych uczestników spotkania.

Spotkanie było jednym z wielu planowanych w ramach w/w projektu, którego celem jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych OWES z terenu całej Polski. Planowane jest utworzenie trwałej ogólnopolskiej sieci współpracy oraz wyłonienie reprezentacji interesów środowiska i działań rzeczniczych.

 

Spotkanie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Warszawie

W dniach 6-7 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej zajmujących się koordynacją ekonomii społecznej w regionie. Spotkanie odbyło się w ramach  projektu wsparcia doradczego dla regionów „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ROPS. Ponadto realizatorzy projektu przedstawili wyniki wcześniej realizowanej diagnozy, która dotyczyła potrzeb w regionach i planów doradczych, jakie będą świadczone w ramach projektu.  

Spotkanie było bardzo inspirujące i motywujące do dalszej pracy. Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że  potrzebne są cykliczne spotkania, tak aby na bieżąco wymieniać się informacjami i wspólnie wypracowywać rozwiązania problemowych kwestii. 

 

 

Wizyta studyjna w subregionie pilskim!

We wtorek 20 czerwca br. odbyła się wizyta studyjna w subregionie pilskim dla Członków Komitetu ES. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z poszczególnych subregionów Wielkopolski, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. Uczestnicy  mieli przyjemność przyjrzeć się działalności podmiotów ekonomii społecznej działającym na obszarze subregionu pilskiego  - między innymi Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty, Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, Fundacja Złotowianka, Spółdzielnia Socjalna Świt Dobry. Zaprezentowane zostały poszczególne oddziały siedzib instytucji, opowiadano w jakich branżach działają i jak realizują swoje cele społeczne.

Podczas wizyty uczestnicy mogli poznać nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 

REWITALIZACJA-wizyta studyjna we Włoszech

Na przełomie maja i czerwca br. pracownik ROPS  uczestniczył w wizycie studyjnej we Włoszech, która została zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej w Koninie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniami rewitalizacyjnymi w Turynie i okolicy. Uczestnicy, a byli to przedstawiciele gmin z subregionu konińskiego, które będą realizowały programy rewitalizacji u siebie, mogli zapoznać się z ciekawymi przykładami niwelowania problemów społecznych za pomocą programów rewitalizacyjnych. Bardzo bogaty program wizyty studyjnej zawierał spotkania z przedstawicielami urzędu miejskiego w Turynie, pracownikami zajmującymi się merytorycznie programami rewitalizacji, wizyty w podmiotach ekonomii społecznej głównie spółdzielniach socjalnych. Gościliśmy w domach dzielnicy-miejscach integracji lokalnej społeczności, które realizują wiele ciekawych inicjatyw dla mieszkańców.
Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że wizyta była bardzo udana. Nad organizacją wizyty czuwała Pani Paulina Zglińska.

 

Targi Ekonomii Społecznej w subregionie pilskim

To był na prawdę piękny dzień! Słoneczna pogoda, przyjemne miejsce i wspaniałe wydarzenie. 3 czerwca br. na terenach rekreacyjnych MOSiR w Chodzieży odbyły się Targi Ekonomii Społecznej.

W organizację zaangażowani byli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Targi miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców subregionu pilskiego.

Miały one na celu promować ideę ekonomii społecznej, jej podmioty oraz istotę łączeni celów społecznych i ekonomicznych w działalnościach gospodarczych.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – przybyli uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką ekonomii społecznej, reprezentowanymi spółdzielniami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami czy warsztatami terapii zajęciowej działającymi na obszarze subregionu. Takie spotkania w miłej atmosferze pozwalają  na osobiste i bezpośrednie poznanie tej tematyki.

Prezentowane podmioty oferowały swoje smakołyki (od pierogów, wędlin przez ciasta i koktajle), wyroby własnoręcznie rzeźbione, oraz zapraszały na liczne animacje, czy warsztaty np. z dogoterapii, ceramiczne, rehabilitacyjne. Także najmłodsi znaleźli coś dla siebie – kącik z watą cukrową, popcornem i warsztatami plastycznymi.

Podczas imprezy swoją działalność zaprezentowały:

 • Fundacja MALI ODKRYWCY, Chodzież
 • Fundacja ZŁOTOWIANKA, Złotów
 • Spółdzielnia Socjalna BUDMAX
 • Spółdzielnia Socjalna DOGONIĆ RADOŚĆ, Piła
 • Spółdzielnia Socjalna NOWE HORYZONTY, Piła
 • Spółdzielnia Socjalna RÓWNE SZANSE, Czarnków
 • Spółdzielnia Socjalna STARA ŁUBIANKA, Stara Łubianka
 • Spółdzielnia Socjalna SWIT DOBRY, Dźwierszno Małe
 • Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNY SUKCES, Wągrowiec
 • Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, Chodzież
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, Chodzież
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS przy Parafii św.Stanisława Kostki, Piła
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gębice   

Serdecznie dziękujemy za udział!

 

OWES Etap i ROPS Poznań zapraszają na Targi Ekonomii Społecznej

Serdecznie zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się 3 czerwca br. w Chodzieży!

Czekają na Państwa warsztaty rehabilitacyjne, animacje dla dzieci i pokazy dotyczące obszaru ekonomii społecznej! 

Nie może Państwa zabraknąć :)

Wizyta studyjna w subregionie leszczyńskim!

W dniu 16 maja członkowie Komitetu ES mieli przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej po subregionie leszczyńskim. W wizycie studyjnej brali udział przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z poszczególnych subregionów Wielkopolski, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy najpierw spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce. Odwiedzili też działający przy Stowarzyszeniu Warsztat Terapii Zajęciowej. Zaprezentowane zostały poszczególne oddziały warsztatu. Następnie uczestnicy udali się z wizytą do Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – gdzie przedstawiciele opowiedzieli o systemie funkcjonowania CIS-u oraz ich pomysłach na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Na koniec grupa udała się do siedziby Fundacji FUCCO w Lesznie, gdzie młodzi, pełni pasji ludzie pokazali jak funkcjonuje ich podmiot – zajmują się wydrukiem w formacie 3D. Swoimi umiejętnościami i wiedzą dzielą się z uczniami okolicznych szkół.  

Podczas wizyty uczestnicy mogli poznać nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

WOES + ROPS zapraszają do kina. Spotkanie z ekonomią społeczną w Miejskim Domu Kultury w Kole

Już w najbliższy czwartek,18 maja 2017 rokuzapraszamy na kolejny pokaz filmu. Tym razem spotykamy się w Kole, w Kinie Nad Wartą (Miejski Dom Kultury w Kole ul. Słowackiego 5) o godzinie 11:00. Na ten pokaz przygotowaliśmy dla Was film„Moje córki krowy”.

Po pokazie filmu przygotowaliśmy dla Was spotkanie z osobami, które na co dzień pracują, działają z i dla seniorów. Do dyskusji którą poprowadzi Anna Dranikowska zaprosiliśmy Panią Barbarę Filipiak ze Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wiekuoraz Panią Urszulę Karolczak dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. 

Będą z nami przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Wstęp na pokaz filmu jest bezpłatny!Serdecznie polecamy!

Organizatorami wydarzenia sąWielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przezStowarzyszenieNa Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz wielkopolskiRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

 

Będą z nami przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Wstęp na pokaz filmu jest bezpłatny!Serdecznie polecamy!

Organizatorami wydarzenia sąWielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przezStowarzyszenieNa Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz wielkopolskiRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydarzenie jest organizowane w ramachDni Otwartych Funduszy Europejskich. 

zapytanie ofertowe – warsztaty z social media

 

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwóch warsztatów dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) oraz podmiotów reintegracyjnych (zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej) z zakresu zarządzania social media i komunikacji poprzez social media. Warsztaty organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednocześnie informujemy, że wartość netto zamówienia w ramach prowadzonego postępowania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Szczegóły zapytania w załącznikach.

 

zapytanie ofertowe

formularz oferty

 

 

Konferencja dotycząca społecznych aspektów rewitalizacji

W dniu 27 kwietnia w Łodzi odbyła się konferencja dotycząca procesu rewitalizacji pn. "Społeczne aspekty rewitalizacji". Uczestniczyli w niej pracownicy ROPS Poznań. W pierwszej części omawiane były ogólne zasady dotyczące procesu rewitalizacji. Wypowiadali się przedstawiciele szkół wyższych przedstawiając aspekt rewitalizacji w ujęciu naukowym. W kolejnej części prelegenci przedstawiali procesy rewitalizacji na przykładach samorządów, które prowadziły już takie działania. Można było zapoznać się z metodami rewitalizacji stosowanymi zarówno przez małe jak i największe ośrodki samorządowe w Polsce. W trakcie konferencji uczestnicy na bieżąco zadawali pytania i otrzymywali odpowiedzi.


Konferencja pomogła uczestnikom uporządkować wiedzę z zakresu rewitalizacji szczególnie dotyczącej jej społecznej części. Pozwoliła spojrzeć na ten element jako bardzo istotny dla całego procesu rewitalizacji.

 

Spółdzielnia uczniowska poszukiwana!

W związku z działaniami prowadzonymi w obszarze edukacji w ekonomii społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu chcemy poznać spółdzielnie uczniowskie funkcjonujące w Wielkopolsce. Jeśli ktoś z Państwa wie o istnieniu takiej spółdzielni w Państwa okolicach uprzejmie prosimy o informację mailową bądź telefoniczną.

Spółdzielni poszukuje Zofia Rutkowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 8567 343.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Dogonić radość - nowa spółdzielnia socjalna w subregionie pilskim!

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOGONIĆ RADOŚĆ

Spółdzielnia Socjalna Dogonić radość w ramach swojego przedsięwzięcia tworzy miejsce kompleksowej obsługi dla zwierząt domowych, ze szczególnym naciskiem na psy i koty oraz mniejszych zwierząt domowych.

Oferta Spółdzielni jest bardzo szeroka, składa się między innymi z:
- hotelu dla zwierząt „Hau House” – usługi hotelu dla zwierząt domowych z naciskiem na psy i koty, możliwość zostawienia swojego pupila w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych
- salonu groomerskiego - przy okazji pobytu w hotelu zwierzak będzie miał możliwość skorzystania z kąpieli i strzyżenia; obcinania pazurków, czyszczenia uszu.
- zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - skierowanych do szkół oraz. Zajęcia uwzględniają naukę bezpiecznych kontaktów z psami, a także gry i zabawy integracyjne. Planowane jest również stworzenie warsztatów tematycznych w ramach tzw. „zielonych szkół”.
- dogoterapii- zajęcia terapeutyczne z udziałem psów dla dzieci i dorosłych – ta oferta skierowana będzie dla osób z niepełnosprawnością
- szkoleń specjalistycznych skierowanych do nauczycieli i terapeutów „Psie Przedszkole” - treningi mające na celu socjalizację młodych psów.
- szkoleń handlingowych – przygotowanie psów rasowych do wystaw
- szkoleń dla psów
- szkoleń z prawidłowej opieki nad psem
- sprzedaży produktów dla zwierząt

Spółdzielnia powstała na bazie doświadczenia Stowarzyszenia Dogonić radość - strona www
 

 

Adres: 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOGONIĆ RADOŚĆ

ul. Orla 39

64-920 Piła 

 

„Kotwica” zakotwiczyła się w Dominicach

W Dominicach powstała nowa Spółdzielnia Socjalna „Kotwica”, założona przez Stowarzyszenie „Pro – Activ” oraz Gminę Włoszakowice. Nowa Spółdzielnia będzie zajmowała się gastronomią. W jej ofercie znajdą się obiady abonamentowe, usługi restauracyjne, kawiarniane oraz cateringowe. Ponadto „Kotwica” będzie organizować imprezy okolicznościowe i wieczorki taneczne.

W Spółdzielni zatrudnienie otrzyma pięć osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc osób bezrobotnych i z niepełnosprawnościami. Zatrudnione osoby będą współtworzyć przedsiębiorstwo społeczne w oparciu o swoją pracę, zasoby społeczne, kompetencje zawodowe i stopniowe odbudowywanie swojego kapitału – mówi Adam Samol Członek Zarządu Stowarzyszenia „Pro-Activ”. Dla Spółdzielni najważniejszy będzie klient. Od strony biznesowej indywidualne podejście do każdego klienta będzie naszym priorytetem, a także miła obsługa, zawodowy zespół i pyszne posiłki, otwartość i elastyczność na potrzeby człowieka – dodaje A. Samol.

Rydzynianki gotują

W Rydzynie powstała nowa spółdzielnia socjalna „Rydzynianka”. Jej głównym produktem będą obiady abonamentowe, restauracyjne i cateringowe. W spółdzielni pracę znalazło pięć pań, które do tej pory były bezrobotne.

Gastronomia to szeroki zakres branżowy oraz możliwość funkcjonowania w wielu kierunkach. Na początek chcemy skupić się na jednej rzeczy, czyli obiadach abonamentowych oraz cateringu, ale z czasem rozwijać inne usługi tj. kawiarniane, kanapkarnię, organizację imprez – mówi Liliana Szewczyk jedna z założycielek „Rydzynianki”. Spółdzielnia chce także działań na rzecz mieszkańców.  Ważna jest dla nas integracja z lokalnym społeczeństwem, będziemy ją budować w ramach działalności pożytku publicznego poprzez pisanie projektów do instytucji udzielających grantów i finansowanie własne różnych działań, czyli warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych, rękodzielniczych i edukacyjnych – dodaje L. Szewczyk.

Oferta Spółdzielni będzie zamieszczona i na bieżąco aktualizowana na tablicy menu, na stronie internetowej, jak i na profilu Facebook spółdzielni. Ponadto zostanie stworzony blog kulinarny, za pośrednictwem którego będzie promowana restauracja, zamieszczane będą informacje o serwowanych potrawach, ciekawe i wypróbowane przepisy, nowe produkty oraz różne przyprawy mające zastosowanie w restauracyjnej kuchni. Chcemy zaoferować klientom nowe usługi gastronomiczne i dążyć do uzyskania pozycji firmy znanej z solidności i kreatywności – uzupełnia L. Szewczyk. 

W Kwilczu stawiają na przedsiębiorczość społeczną

Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. nie daje za wygraną. W 2015 r. otrzymało nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia. W tym roku z kolei tworzy 5 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia działa już 7 lat. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki metalu i krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy pojemników specjalistycznych i uniwersalnych. Dla tego samego klienta realizuje też zlecenia w zakresie szycia odzieży roboczej. To pozwala utrzymać się jej na rynku. Jako spółka non-profit podejmujemy także, a może przede wszystkim działania społeczne. Wspieramy kształcenie zawodowe i nabywanie kwalifikacji przez osoby wywodzące się ze środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniem czy bezdomnością  - mówi Adam Weber, przedstawiciel Spółki. Tym samym Przedsiębiorstwo pomaga osobom wykluczonym społecznie przezwyciężyć kryzysy i uczy, jak radzić sobie z różnego rodzaju problemami i trudnymi sytuacjami. Obecnie w Spółce pracuje 20 osób. Około 30 to osoby uczestniczące w przygotowaniu zawodowym lub praktykach organizowanych u partnera niemieckiego w Kästorf.

W tym roku Diakonijna Spółka Zatrudnienia zdecydowała się poszerzyć swoje działania o dodatkowe usługi: piaskowania i regeneracji pojemników plastikowych. Usługa piaskowania przeznaczona będzie na rynek lokalny dla klienta indywidualnego oraz przedsiębiorców – informuje A. Weber. Dzięki wieloletniej współpracy z Volkswagenem możemy także realizować dodatkowy kontrakt na regenerację pojemników plastikowych – dodaje A. Weber. W ramach poszerzenia działalności utworzonych zostanie 5 dodatkowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie. O nowych działaniach Spółka będzie informować na swojej stronie internetowej dsz-kwilcz.eu.

Aktywnie w „Pro-Activ”

Stowarzyszenie „Pro-Activ” działa już 10 lat. Na co dzień prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Rydzynie i Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Jest także współzałożycielem Spółdzielni Socjalnych: Zielona Kłoda oraz Kotwica. Teraz przed Stowarzyszeniem nowe wyzwanie – rozpoczęcie działalności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy.

 

W ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenie rozszerza swoją działalność o usługi: turystyczne, transportowe, księgowo-administracyjne, remontowo-budowlane, sprzątające, zagospodarowania i pielęgnacji terenów zielonych i rękodzielnicze. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy dla pięciu osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  Dzięki tego typu inicjatywach na terenie działania naszego Stowarzyszenia powstaną kolejne miejsca, w których osoby marginalizowane będą mogły podejmować zatrudnienie, pełnić społeczne role oraz odbudowywać swój potencjał jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla …..

W ramach np. usług turystycznych Stowarzyszenie będzie wynajmować domki letniskowe i pokoje, które są w posiadaniu organizacji. Zakup 9-cio osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, pozwoli poszerzyć ofertę o usługi transportowe. W ramach usługi rękodzielniczej nastąpi produkcja i sprzedaż prac artystycznych wykonanych techniką filcowania, decoupage oraz wykonywana będzie renowacja mebli. Proponujemy w swej ofercie zarówno wytwarzanie produktów rękodzielniczych typu świece ozdobne, parafinowe, wyroby z filcu, witraże, ikony i pozostałe wyroby wykonane techniką decoupage – uzupełnia Agata Polewicz, Skarbnik Stowarzyszenia.

Pieniądze na rozwój swojej działalności członkowie Stowarzyszenia otrzymali z Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP. Wysokość dotacji dla Stowarzyszenia wynosi 110 000 zł, po 22 zł na każde miejsce pracy.

Pieniądze na rozwój działalności z pewnością ułatwią funkcjonowanie Stowarzyszenia, które podejmuje się nowej dziedziny działalności. Ponadto może ono także korzystać ze wsparcia naszych ekspertów m.in. prawników, księgowych, specjalistów ds. marketingu, którzy pomogą jej zaistnieć na rynku – mówi Dagmara Kistela z Centrum PISOP.