Targi w Wagrowcu Targi Ekonomii Społecznej w Wągrowcu!
JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE? JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE? Rewitalizacja dla mieszkańców i z mieszkańcami

JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE?

...

Czytaj więcej...
Ruszyła rekrutacja na II OFESiS! Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!

 

24 i...
Czytaj więcej...
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Czytaj więcej...

Warsztat fokusowy

W dniu 16.10.2018 r. został przeprowadzony warsztat fokusowy, w którym udział wzięli przedstawiciele środowiska oświatowego oraz organizacji pozarządowych. Podczas warsztatu dyskutowano nad koncepcją programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej, omówiono wyniki raportu „Ala Zna Spółdzielnię? Badanie desk research dotyczące edukacji
w zakresie ekonomii społecznej dla uczniów szkół podstawowych”, a także zaprezentowano założenia programu edukacji z zakresu ekonomii społecznej.
Uczestnicy warsztatów pracowali z pełnym zaangażowaniem nad koncepcją programu, dyskutowali nad tym co można ciekawego zrobić w ramach edukacji formalnej w obszarze ekonomii społecznej, jak zachęcić młodzież szkolną do działania, do przedsiębiorczości oraz do kreatywnego myślenia,
a także w jak w ten proces włączyć nauczycieli, rodziców czy doradców zawodowych.
Na kolejnych etapach prac w obszarze edukacji zostanie opracowana koncepcja programu nauczania, który następnie zostanie przetestowany podczas kolejnych warsztatów fokusowych oraz spotkań konsultacyjnych.
Warsztat został przeprowadzony przez Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

< wstecz