Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Wizyta w Stowarzyszeniu Na Tak - 19.09.2018

W dniu 19 września br. Zespół ds. Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki sSołecznej w Poznaniu towarzyszył kadrze Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży podczas wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Na Tak.

Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin w głównej siedzibie Stowarzyszenia Na Tak w Poznaniu przy ul. Płowieckiej. Uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z historią Stowarzyszenie, jego działalnością i wartościami, którymi Stowarzyszenie kieruje się w swojej pracy.

Ponadto mieliśmy okazję zobaczyć poszczególne placówki Stowarzyszenia m.in. Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”, Agencję Zatrudnienia Wspomaganego „BIZON”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” oraz mieszkania wspomagane, w których odbywają się treningi mieszkaniowe.

Możliwość odwiedzenia Stowarzyszenia i poznania metod pracy w poszczególnych placówkach dała uczestnikom wizyty mnóstwo pozytywnych wrażeń i inspiracji.

Dziękujemy całemu zespołowi Stowarzyszenia Na Tak za bardzo serdeczne przyjęcie i chęć podzielenia się swoim doświadczeniem.

< wstecz