Targi w Wagrowcu Targi Ekonomii Społecznej w Wągrowcu!
JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE? JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE? Rewitalizacja dla mieszkańców i z mieszkańcami

JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE?

...

Czytaj więcej...
Ruszyła rekrutacja na II OFESiS! Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!

 

24 i...
Czytaj więcej...
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Czytaj więcej...

Raport w zakresie edukacji w obszarze ekonomii społecznej "Ala zna spóldzielnię?"

W ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został opracowany Raport z analizy desk research w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej w obszarze ekonomii społecznej w szkołach podstawowych.

Raport desk research został przygotowany na potrzeby stworzenia kompleksowego programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów i uczennic II etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej). Na kolejnych etapach opracowana zostanie koncepcja programu nauczania, który następnie zostanie przetestowany podczas grupy fokusowej oraz spotkań konsultacyjnych.

Raport został przygotowany przez zespół badawczy Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W raporcie poruszono kwestie dotyczące tego:

u  Jak wygląda edukacja (formalna i nieformalna) w obszarze ekonomii społecznej w szkołach podstawowych?

u  Jakie miejsce zajmuje ekonomia społeczna w systemie edukacji formalnej po reformie z 2017 roku?

u  W jakich obszarach edukacji formalnej w szkołach podstawowych można zaimplementować wiedzę z zakresu ekonomii społecznej?

u  Jakie działania z zakresu edukacji nieformalnej rekomendowane są przez dokumenty strategiczne i plany działania dla rozwoju ekonomii społecznej?

u  Jakie działania z zakresu nieformalnej edukacji z ekonomii społecznej są realizowane w szkołach podstawowych/gimnazjalnych?

 

Zapraszamy do lektury - RAPORT

< wstecz