Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

W imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zapraszamy

 spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody w postaci pakietów wsparcia. Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Będziemy wdzięczni za przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym podmiotom.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-,ogloszenie,konkursu,4076.html

< wstecz