Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Aktualna lista przedsiębiorstw społecznych

Zapraszamy do lektury zaktualizowanej listy przedsiębiorstw społecznych opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród nich znajdują się wielkopolskie spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenie i spółki non-profit, które zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społęcznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego na lata 2014 - 2020" nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html

 

"Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.

< wstecz