Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Subregionalne spotkania WTZ i PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował w czerwcu br. cykl spotkań warsztatowych z przedstawicielami warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w poszczególnych subregionach.

Spotkania, które moderowała Justyna K. Ochędzan, Prezeska federacji WRK, odbyły się:

-       w dniu 06.06.2018 r. w Koninie (subregion koniński),

-       w dniu 15.06.2018 r. w Kaliszu (subregion kaliski),

-       w dniu 18.06.2018 r. w Pile (subregion pilski),

-       w dniu 25.06.2018 r. w Lesznie (subregion leszczyński),

-       w dniu 27.06.2018 r. w Poznaniu (subregion poznański).

Łącznie w spotkaniach wzięły udział 154 osoby.

Głównym celem tych spotkań był rozwój wzajemnej współpracy WTZ i PCPR. Uczestnicy spotkań pracowali nad określeniem lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym lokalnych interesariuszy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Omówiono obecną rolę warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w środowisku lokalnym oraz dzielono się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Dyskutowano także o kontroli jako formie transparentnej współpracy, przedstawiając wzajemne oczekiwania, problemy i wyzwania, a także dzieląc się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Kolejnym tematem rozważań była rola Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej jako regionalnej platformy współpracy WTZ i PCPR. Wybrano przedstawicieli WTZ oraz przedstawicieli PCPR, którzy będą reprezentowali swoje subregiony w Prezydium Forum.

W takcie spotkań przedstawiciele Stowarzyszenia Wielkopolskie WTZ omówili rolę Stowarzyszenia oraz zachęcali przedstawicieli WTZ do członkostwa w Stowarzyszeniu.

Natomiast specjaliści z Oddziału Wielkopolskiego PFRON, którzy uczestniczyli w spotkaniach, zaprezentowali rolę Funduszu w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przedstawili aktualnie realizowane zadania i programy, w tym nowe programy pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz „Kluby rehabilitacji 25 plus”, które, wzbudziły ogromne zainteresowane.

Spotkania zorganizowane w subregionach pokazały, że istnieje duża potrzeba dyskusji oraz wzajemnego dzielenia się swoimi doświadczeniami i praktyką, a także wspólnego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania problemów.

W związku z powyższym dołożymy wszelkich starań, aby takie spotkania były kontynuowane.

 

< wstecz