Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Forum Liderów Lokalnych

Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz ze Stowarzyszeniem CAL, Miastem Poznań, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu pragną zaprosić na wydarzenie - Wielkopolskie Forum Liderów Lokalnych.

Podczas spotkania przybyli goście będą mieli okazję wymienić swoje doświadczenia w zakresie mobilizacji ludzi do aktywności, sposobach opowiadania o działaniach społecznych, metodach pracy ze społecznością lokalną, partnerstwach i sposobie tworzenia działań społecznych. Poza tym podczas wydarzenia przewidziany jest wykład motywacyjny Jacka Rozenka.

Wszystkie szczegółowe informacje, zapisy oraz harmonogram wydarzenia znajdują się tutaj.

 

< wstecz