Szkolenia WRK

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych ogłosiła harmonogram darmowych, majowych szkoleń, doradztw i spotkań informacyjnych dla przedstawicieli oraz osób działających w stowrzyszeniach, fundacjach, spółkach non profit i spółdzielniach socjalnych oraz dla osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej.

Harmonogram wydarzeń, szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się tutaj.

 

< wstecz