Ósma edycja konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami"

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty społeczne działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o Konkursie

Uchwała Konkursowa

Załącznik do Uchwały

Formularz zgłoszeniowy

 

< wstecz