Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej - relacja

W dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

 

Forum organizowane jest cyklicznie i jest dobrą okazją do spotkania się w gronie środowiska warsztatów terapii zajęciowej, a także kadry podmiotów z ich otoczenia. Forum daje też możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się nowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania WTZ oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym Forum wzięło udział liczne grono przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z Wielkopolski, a także przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Forum mieli okazję do wysłuchania wystąpień prelegentów na temat kierunku zmian legislacyjnych wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, a także przygotowania uczestników WTZ do podjęcia pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy.

Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące m.in. marketingu i form promocji WTZ, procesu adaptacji uczestnika WTZ w środowisku pracy, deklaracji III Konkursu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założeń dla nowego systemu wsparcia w odniesieniu do WTZ-ów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące procesu kontroli w warsztacie terapii zajęciowej z punktu widzenia jednostki kontrolującej. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym tematem, kwestia kontroli WTZ będzie kontynuowana na spotkaniach subregionalnych.

 

 

< wstecz