Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Dzień z Ekonomią Społeczną dla uczniów Dębinki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szereg inicjatyw w obszarze edukacji związanej z ekonomią społeczną. Jedną z nich był udział Zespołu ds. ekonomii społecznej ROPS w zorganizowanym 9 marca br. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka w Poznaniu „Dniu z Ekonomią Społeczną”.

W wydarzeniu tym wzięli udział także przedstawiciele działającej w Zespole Szkół Mechanicznych Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR oraz jej opiekunowie p. Beata Marciniak, p. Violetta Lenarczyk oraz ks. Krystian Gramza. Spółdzielnia zaprezentowała swoją działalność wyświetlając film promujący ich aktywność w szkole. Kolejnym ważnym punktem spotkania był pokaz pomocy przedmedycznej na fantomie przygotowany przez uczniów szkoły służących w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pracownicy ROPS w Poznaniu w ramach tego wydarzenia przeprowadzili warsztaty z tworzenia spółdzielni uczniowskiej dla klas 5 a/b. Ponadto zaproszona przez ROPS Spółdzielnia Socjalna Video-Event z Kielc przeprowadziła quiz z tematyki dotyczącej obszaru ekonomii społecznej dla klas 6 a/b i 7 a/b.

Przedsięwzięcie pn. „Dzień z Ekonomią Społeczną” zorganizowane w Szkole w Dębince miało na celu przybliżenie uczniom klas 5, 6 oraz 7 idei ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, zachęcenia do podejmowania wspólnie różnych aktywności i działań w szkole, które mogą przysłużyć się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Przedsiębiorczość społeczna to aktywność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów i szukania sposobu ich rozwiązania. Do takiej aktywnej postawy nie tylko w szkole wspólnie ze Spółdzielnią Uczniowską VZÓR, Spółdzielnią Socjalną Video-Event zachęcaliśmy młodzież ze Szkoły Dębinka w Poznaniu.

 

 

< wstecz