Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Rewitalizacja w działaniu

Rewitalizacja to działania wielopłaszczyznowe wpływające na rewitalizowany obszar poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki.

W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego(UMWW) wspólnie organizując w czerwcu i listopadzie szkolenia z rewitalizacji dla samorządów, które tworzyły programy rewitalizacyjne.

Odwiedziliśmy Kalisz, Piłę, Leszno, Konin i Poznań gdzie spotkaliśmy się z urzędnikami gmin danego subregionu, którzy są zaangażowani w tworzenie i realizację programów rewitalizacji. Celem szkoleń było wskazanie udziału ekonomii społecznej(włączenia społecznego) jako istotnego czynnika przyczyniającego się do powodzenia całego przedsięwzięcia rewitalizacji. Szkolenia prowadziła Magdalena Popłońska-Kowalska - specjalizująca się w działaniach tzw. miękkich m.in. w rewitalizacji. Uczestnicy szkoleń zapoznawali się także z działaniami odpowiedniego departamentu UMWW, co do postępu oceny programów rewitalizacyjnych jak i bieżącej sprawozdawczości i innymi działaniami wynikającymi z realizacji przez gminy programów rewitalizacji.

Mamy nadzieję, że tematyka społeczna poruszana podczas szkoleń i później w niektórych gminach w ramach doradztwa będzie realizowana w praktyce już podczas realizacji projektów rewitalizacji. Podczas szkoleń w Poznaniu i Pile na sali obecni byli przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), którzy mieli okazję porozmawiać z samorządowcami i przedstawić ofertę współpracy.

 

 

 

< wstecz