Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dniu 14.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbędzie się Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podczas Forum poruszone zostaną tematy zmian legislacyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przewidziane są też prelekcje dotyczące sprzedaży produktów wytwarzanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, kontroli WTZ z perspektywy jednostki kontrolującej, przygotowania uczestnika WTZ do podjęcia pracy a także zatrudniania osób z niepełnosprawnościami z perspektywy przedsiębiorcy.

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce.

< wstecz