Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Spotkanie gr. tematycznej ds. monitoringu i ewaluacji KKRES

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki w Poznaniu aktywnie uczestniczą w pracach grupach roboczych działających w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES).
 
W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej do spraw monitoringu
i ewaluacji w ramach KKRES w Warszawie.
 
Na początku spotkania odbyła się prezentacja dotychczasowych efektów projektu „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie
z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie (działanie 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”).
 
W dalszej części zorganizowane zostały ciekawe warsztaty dotyczące systemu monitoringu i ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej prowadzone przez Karola Olejniczaka
i Izabelę Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowaliśmy nad obszarem monitoringu
i ewaluacji w ramach KPRES, rodzajami zbieranej wiedzy z systemu oraz dostarczycielami i odbiorcami wiedzy wykorzystanej w przyszłości w ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 


< wstecz