Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Rewitalizacja po śląsku - wizyta studyjna

Następnie uczestnicy wizyty, przemieszczając się w różne punkty miasta, mogli zapoznać się z programami społecznymi zintegrowanymi z procesami rewitalizacyjnymi miasta. Były to programy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundację Inicjatywa-projekty "By-Pas" oraz "Twoje życie-Twój wybór", Grupę Pedagogów Ulicy UNO-projekt "Szkoła Mobilna" Na zakończenie skorzystano z obiadu w Zakładzie Aktywności Zawodowej "Świetlik" wraz z oprowadzeniem po Zakładzie. Nad całością czuwała, służąc rozległą wiedzą merytoryczną i praktyczną Pani Izabela Domogała.
Kolejnego dnia byliśmy w Nikiszowcu. Tu w centrum Zimbardo Pan Waldemar Jan i Pani Anna Solińska zapoznali uczestników z realizowanymi przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Społecznych działaniami dla mieszkańców Nikiszowca, które wpisują się procesy rewitalizacji tej dzielnicy. Ciekawe działania przedstawione w prezentacji wzbudziły zainteresowanie słuchaczy. Po spotkaniu Pani Anna Solińska zaprosiła wszystkich na spacer po Nikiszowcu opowiadając ciekawostki o mijanych budynkach. Wizytę zakończył obiad w lokalnej restauracji.
Mamy nadzieje, że przedstawione przedsięwzięcia staną się inspiracją w rewitalizacji w gminach wielkopolskich.
 
< wstecz