Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie - relacja!

W dniu 19 października współorganizowaliśmy w Lesznie wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Forum Ekonomii Społecznej. Była to okazja do rozmowy na temat włączania ekonomii społecznej w polityki publiczne na poziomie samorządów lokalnych. Wraz z lokalnymi włodarzami zastanawialiśmy się nad wyzwaniami związanymi z wdrażaniem klauzul społecznych w przetargach realizowanych na poziomie powiatów i gmin.

Obecni na spotkaniu lokalni decydenci podzielili się z uczestnikami praktykami stosowanymi we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Wspólnie dyskutowaliśmy o korzyściach płynących ze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z PES.


Dla uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli PES była to okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń czy też nawiązania nowych kontaktów.

 

< wstecz