Ruszyła rekrutacja na II OFESiS!
Monitoring Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce
Raport w zakresie edukacji w obszarze ekonomii społecznej Ala zna spółdzielnię?
Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
JAK OŻYWIAĆ NASZE MIASTA I WSIE?
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Aktualności