Informacja dot. najmu lokalu w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu dla mi.in. PES/PS
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Aktualności