Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Dzień Ekonomii Społecznej w Dębince

Certyfikacja znakiem "Zakup prospołeczny"

Nagroda Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej 2016

Aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla województwa wielkopolskiego

Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej

Aktualności